3 ECTS credits
84 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023837ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Paul Van Eecke (titularis)
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
12 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Dit vak beoogt de studenten een basiskennis van de computationele taalkunde bij te brengen. Meerbepaald het volgende: ten eerste de gebruikte technieken, zoals formele grammaticamodellen, stochastische modellen en neurale netwerkmodellen. Ten tweede hoe deze worden toegepast: enerzijds in praktische systemen voor natuurlijke taalverwerking en anderzijds in taalkundige computationele modellen bedoeld om te begrijpen hoe menselijke taal werkt.

 
Bijkomende info

n.v.t.

Leerresultaten

Algemene competenties

  • Kennis en begrip van de computationele taalkunde: historisch belangrijke modellen en moderne (deep learning) modellen op een inleidend niveau

  • Kennis uit de algemene en computationele taalkunde kunnen toepassen

  • Eenvoudige modellen kunnen herimplementeren (eventueel met toolboxes).

  • Open staan voor interdisciplinaire samenwerking en kennis kunnen toepassen in professionele en internationale contexten.

  • Kennis van de ethiek rond het gebruik van natuurlijke taalverwerking

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieƫn:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen mondelin met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de artificiƫle intelligentie: Standaard traject