3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024117CNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Verantwoordelijke vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijsteam
Kristine De Martelaer (titularis)
Deborah De Geyter
Onderdelen en contacturen
16 contacturen Hoorcollege
27 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

Het vak 'Welzijn, Bewegen en Gezondheid' draagt bij tot inzicht in het belang van een gezonde levensstijl, preventie van ziektes en hedendaagse individuele en maatschappelijke gezondheidsproblemen zoals stress en burn out. De leer- en oefenstof wordt via blended learning aangeboden met tal van kennisclips, lesopnames en opdrachten.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en basisartikels, online lesopnames, kennisclips, App Eerste hulp (gratis download), Mechelen: Rode kruis Vlaanderen
Bijkomende info
/
Leerresultaten

Algemene competenties

  • De student heeft kennis van en inzicht in de meest essentiële (individuele en maatschappelijke) gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoen en de preventie ervan.
  • De student heeft inzicht in de nationale en internationale richtlijnen rond een fysiek actieve en gezonde levensstijl (bewegen, onderbreken zitgedrag, ontspanning, bioritme, slaap, …) en kan hierover advies verstrekken voor verschillende leeftijdsgroepen.
 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • EX SCHR met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: geen mogelijkheid tot mondelinge verderzetting. In tweede zit enkel mondeling.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het schriftelijk examen is een combinatie van multiple choice en open vragen

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.