18 ECTS credits
490 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017178ENW voor werkstudenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.