6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4021326DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.