3 ECTS credits
75 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020291GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.