12 ECTS credits
300 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8020360GNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 8023622GNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend niveau.