3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 3 met studiegidsnummer 4022283FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.