18 ECTS credits
450 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023575FNW voor werkstudenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.