3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024040BNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.