6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1000419ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1000420ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.