6 ECTS credits
160 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1004123ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.