6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4004721ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.