6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4004728DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.