3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4005414FNR voor alle studenten in het 2e semester van een even academiejaar (bvb. 2012-2013) met een gespecialiseerd master niveau.