8 ECTS credits
210 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1006468ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.