7 ECTS credits
194 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1007103ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.