12 ECTS credits
320 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1007107ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.