8 ECTS credits
232 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1007109ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.