6 ECTS credits
165 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1008038ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.