4 ECTS credits
120 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4011247EER voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4019815EER voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.