3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 3 met studiegidsnummer 4019180DER voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.