6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012318FNR voor alle studenten in het 1e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014) met een gespecialiseerd master niveau.