6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012732CNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.