6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012869ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.