9 ECTS credits
270 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015351ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.