3 ECTS credits
88 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016189FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.