3 ECTS credits
80 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016361FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.