3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017296FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.