4 ECTS credits
120 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4019998DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.