4 ECTS credits
120 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020039ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.