5 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020793FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4023912ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.