3 ECTS credits
75 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020821ANW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1020822ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.