6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021015ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.