6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021034BER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.