9 ECTS credits
225 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021044CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.