6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4021350FER voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.