25 ECTS credits
750 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 6021915FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.