30 ECTS credits
900 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 6022030FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.