3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 2022126ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.