9 ECTS credits
270 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4022330DNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend master niveau.