3 ECTS credits
85 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023614ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.