8 ECTS credits
240 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023746ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.