Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor of Science in de Psychologie (totaal 180 studiepunten) bestaat uit 3 jaar:
- Het 1ste bachelorjaar van het modeltraject (1BA): 11 verplichte vakken (studiedelen). Totaal 61 studiepunten (SP).
- Het 2de bachelorjaar van het modeltraject (2BA): 11 verplichte vakken. Totaal 60 SP.
- Het 3de bachelorjaar van het modeltraject (3BA), waar een verdieping (a.h.v. profielen) binnen de verschillende richtingen in de psychologie dient gekozen te worden: verplichte vakken + 2 profielen + keuzevakken (minimum 5 of 8 SP: 8 SP: enkel indien het 3de bachelorvak "persoonlijkheids- & gedragsstoornissen" nog niet werd afgelegd: wordt niet meer aangeboden vanaf 2020/2021). ). Totaal 59 SP.

De student dient geslaagd te zijn voor de 3 bachelorjaren van het modeltraject om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten) te respecteren. De student wordt ten zeerste aangeraden het modeltraject te volgen.

Dit studietraject wordt NIET in avondonderwijs aangeboden.

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


1ste bachelorjaar (1BA PSY)

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Psychologie aanvatten dienen te starten met het 1ste bachelorjaar van het modeltraject (11 verplichte vakken of studiedelen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 61 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de educatiewetenschappen
6ECTS credits - Algemene psychologie
3ECTS credits - Biologische psychologie I
6ECTS credits - Sociale psychologie I
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Menselijke biologie en genetica
4ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I
9ECTS credits - Statistiek voor de gedragswetenschappen I
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie

Terug naar boven


2de bachelorjaar (2BA PSY)

Studenten kunnen het 2de bachelorjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie I
6ECTS credits - Persoonlijkheidspsychologie I
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Biologische psychologie II
6ECTS credits - Cognitieve psychologie I
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Statistiek voor de gedragswetenschappen II
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken II
3ECTS credits - Social psychology II
6ECTS credits - Kinder- en jeugdhulpverlening

Terug naar boven


3de Bachelorjaar (3BA)

Studenten kunnen het 3de bachelorjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Verplichte studiedelen

Verplichte studiedelen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Cognitive psychology II
3ECTS credits - Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen
6ECTS credits - Interview- en observatievaardigheden
6ECTS credits - Multivariate data-analyse
6ECTS credits - Persoonlijkheidspsychologie II

Keuzevakken

Minimum 5 studiepunten (SP) te kiezen uit een bacheloropleiding (gans de VUB). Of 11 SP indien levensloop- en opvoedig- & gezinspsychologie gecombineerd worden.
De keuzevakken kunnen ook genomen worden uit een 3de profiel (naast de 2 gekozen profielen van de bachelor psychologie).
Talen worden niet toegelaten, uitgezonderd "Academic English" (contact opnemen met acto@vub.ac.be voor een niveautest!).
Keuzevakken die niet uit deze lijst komen, kunnen doorgemaild worden aan stbfacpe@vub.ac.be.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Actuele maatschappelijke uitdagingen
3ECTS credits - Filosofie en kritiek van de religie
3ECTS credits - Gezondheidsleer & EHBO
6ECTS credits - Gezondheidssociologie
6ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden
6ECTS credits - Hedendaagse cultuurfilosofie
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene taalwetenschap
6ECTS credits - Inleiding tot de sociale bewegingsagogiek
6ECTS credits - Inleiding tot de vrijetijdswetenschappen
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Aspecten van de cultuur- en mediatheorie
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
4ECTS credits - Management en marketing voor de agogische wetenschappen
3ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: medische genetica
6ECTS credits - Ondernemingsrecht
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
5ECTS credits - Sportpsychologie
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I
6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
4ECTS credits - Hedendaagse cultuurfilosofie
3ECTS credits - Wereldbeelden
3ECTS credits - Academic English 5
3ECTS credits - Welzijn en Criminologie
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Vraagstukken van de sport en vrije tijd
3ECTS credits - Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken
6ECTS credits - Innovatiemanagement in educatie
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Migratie en de multiculturele samenleving
4ECTS credits - Marketing
3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten)
5ECTS credits - Extern studiedeel (5 studiepunten)
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)
7ECTS credits - Extern studiedeel (7 studiepunten)
9ECTS credits - Extern studiedeel (9 studiepunten)
6ECTS credits - Criminologische psychologie
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Ethiek
3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit

Terug naar boven


Bachelor Psychologie - Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie

Bachelor Psychologie - Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Arbeids- en personeelspsychologie
6ECTS credits - Praktijkonderzoek arbeids- en personeelspsychologie
3ECTS credits - Managerial Psychology

Terug naar boven


Bachelor Psychologie - Profiel Opvoedings- en Gezinspsychologie 15 SP

Bachelor Psychologie - Profiel Opvoedings- en Gezinspsychologie 15 SP

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Opvoeding en opvoedingsproblemen
3ECTS credits - Leerstoornissen en orthodidactiek
6ECTS credits - Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden

Terug naar boven