Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor of Science in de Psychologie (totaal 180 studiepunten) bestaat uit 3 jaar:

1ste en 2de BA Psychologie: enkel verplichte vakken.
3de BA, waar een verdieping a.h.v. 1 profiel (15 SP of 3 verplichte vakken) dient gekozen te worden.
en minimum 3 SP of 1 keuzevak uit gans de VUB.

De student dient geslaagd te zijn voor de 3 bachelorjaren (minimum 180 SP) van het modeltraject om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten) te respecteren. De student wordt ten zeerste aangeraden het modeltraject te volgen.

Dit studietraject wordt NIET in avondonderwijs aangeboden.

Programmawijzigingen psychologie met ingang van 2021/2022

ZIE FACULTAIRE WEBSITE VOOR TABEL OUD NIEUW PROGRAMMA.

Alle geslaagde vakken en studiepunten blijf je behouden en zijn reeds verworven studiepunten. Je zal dus geen extra vakken/studiepunten moeten opnemen.

Vakken die blijven bestaan of nog gegeven worden, mag je afwerken. Een vak dat niet meer gegeven wordt moet je vervangen door een nieuw vak. Of méér dan 180 SP of 120 SP moeten doen in je bachelor of master (idem voor de verkorte programma’s).

Keuzevakken en vrijstellingen blijven ook behouden.

De inhouden van en prerequisites voor de nieuwe vakken moeten nog bepaald worden. De update van de ECTS-fiches gebeurt door de professoren in mei voorafgaand aan het nieuwe jaar dat start op 20 september 2021.

Er zullen verschillende groepssessies georganiseerd worden, telkens een aparte sessie per groep studenten. Individuele afspraken zullen niet mogelijk zijn.


1ste bachelorjaar (1BA PSY)

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Psychologie aanvatten dienen te starten met het 1ste bachelorjaar van het modeltraject (11 verplichte vakken of studiedelen).

Inleiding tot de educatiewetenschappen = Inleiding tot de pedagogische wetenschappen.
Logica en wetenschapsfilosofie is niet langer 4 SP maar 3 SP.Studenten die niet geslaagd waren in 1ste bachelor voor Statistiek I voor de gedragswetenschappen met 9 SP moeten de 2 nieuwe vakken volgen of de opgesplitste 9 SP naar: Statistek I: meetschalen en beschrijvende statistiek sem. 1 6 SP én Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek sem. 2 6 SP.

Studenten die niet geslaagd waren in het 1ste jaar voor Biologische psychologie I met 3 SP moeten de nieuwe Biologische psychologie I: inleiding volgen met 6 SP sem. 2.

Studenten die niet geslaagd waren in het 1ste jaar moeten Ontwikkelingspsychologie in het 1ste jaar volgen.
Inleiding tot de orthopedagogiek gaat naar het 2de jaar.
Gezondheidspsychologie gaat naar het 3de jaar.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek
6ECTS credits - Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statistiek
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
6ECTS credits - Menselijke biologie en genetica
6ECTS credits - Sociologie I
3ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Algemene psychologie
6ECTS credits - Biologische psychologie I: inleiding

Terug naar boven


2de bachelorjaar (2BA PSY)

Studenten kunnen het 2de bachelorjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Studenten die Inleiding tot de orthopedagogiek deden in hun 1ste jaar moeten het in hun 2de jaar vervangen door Ontwikkelingspsychologie.

Social psychology II: relations = +3SP. Persoonlijkheidspsychologie = -3SP.

Kinder- en jeugdhulpverlening = Organisatie van de hulpverlening en gaat naar het 3de jaar profiel klinische psychologie.

Statistiek voor de gedragswetenschappen II (oud programma 2de jaar) = Statistiek III: univariate data-analyse nieuw programma 2de jaar.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Persoonlijkheidspsychologie
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
3ECTS credits - Cross-culturele en grootstedelijke psychologie
6ECTS credits - Statistiek III: univariate data-analyse
3ECTS credits - Projectweek I
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
6ECTS credits - Biologische psychologie II: functies
6ECTS credits - Cognitieve psychologie
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Research Methods and Techniques II: Quantitative Methods
6ECTS credits - Social psychology II: Relations

Terug naar boven


3de Bachelorjaar (3BA)

Studenten kunnen het 3de bachelorjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Differentiële psychologie = Persoonlijkheidspsychologie II.

Studenten die Gezondheidspsychologie al deden in hun 1ste jaar moeten de 6 SP van Gezondheidspsychologie vervangen door: Cross-culturele en grootstedelijke psychologie met 3 SP + Projectweek I met 3 SP.

Verplichte studiedelen

Uitwisseling met ULB voor de vakken:
Differentiële psychologie
Gezondheidspsychologie
Psychopathologie van kinderen en adolescenten of
Principles of Human Resources Management
indien je dit wil doen -> mailen naar facpe@vub.be "uitwisselingsvakken ULB".

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Onderwijspsychologie en leerstoornissen
6ECTS credits - Statistiek IV: multivariate data-analyse
6ECTS credits - Differentiële psychologie
6ECTS credits - Psychologische gespreksvoering
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie
6ECTS credits - Evidence-based kritisch handelen
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken III: kwalitatieve methoden

Keuzevak

1 Keuzevak van MINIMUM 3 SP!
Het keuzevak mag uit gans de VUB komen (wel volgens de vereiste voorkennis of prerequisites). Een keuzevak dat niet in deze lijst staat, kan doorgemaild worden aan studietraject.pe@vub.ac.be en wordt dan voor je ingeschreven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Actuele maatschappelijke uitdagingen
6ECTS credits - Jeugdcultuur en identiteit
3ECTS credits - Welzijn, bewegen en gezondheid en EHBO
6ECTS credits - Gezondheidssociologie
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Inleiding tot de sociale bewegingsagogiek
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
3ECTS credits - Inleiding tot management en HRM
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Ecologie en terreinwerk
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
5ECTS credits - Sportpsychologie
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I
6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
4ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Politiestudies
3ECTS credits - Academic English 5
3ECTS credits - Welzijn en Criminologie
6ECTS credits - Sociologie en Rechtssociologie
6ECTS credits - Economie
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
3ECTS credits - Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken
6ECTS credits - Onderwijsvernieuwing en -verandering
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Migratie en de multiculturele samenleving
4ECTS credits - Marketing
3ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
3ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: medische genetica
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Communicating Scientific Knowledge
6ECTS credits - Criminologische psychologie
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)
8ECTS credits - Extern studiedeel (8 studiepunten)
9ECTS credits - Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling
9ECTS credits - Bronnen in de criminologie
6ECTS credits - Marketingcommunicatie
6ECTS credits - Introduction to Political Science
7ECTS credits - Extern studiedeel (7 studiepunten)
3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten)
5ECTS credits - Extern studiedeel (5 studiepunten)
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Historische criminologie
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie
6ECTS credits - Moderne kunst
6ECTS credits - Zorg, ethiek en inclusie
6ECTS credits - Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling
6ECTS credits - Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
3ECTS credits - European Literary History
3ECTS credits - Foundations of language
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Ethiek
3ECTS credits - Digital Storytelling voor Journalisten
4ECTS credits - Extern studiedeel (4 studiepunten)
9ECTS credits - Extern studiedeel (9 studiepunten)
3ECTS credits - Biologie, maatschappij en ethiek
3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Academic English 3
6ECTS credits - Humanistiek en humanisering
3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit

Terug naar boven


Profiel Klinische psychologie

Profiel Klinische psychologie

Kinder- en jeugdhulpverlening = Organisatie van de hulpverlening. Studenten die dit vak al deden in hun 2de bachelorjaar moeten deze 6 SP vervangen door extra keuzevakken. Dus hebben in totaal in hun 3de jaar 3 SP + 6 SP = totaal 9 SP aan keuzevakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Observatiestage klinische psychologie
6ECTS credits - Psychopathologie van kinderen en adolescenten
6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening

Terug naar boven