Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme psychologie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de psychologie.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de psychologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Master of Science in de Psychologie (totaal 120 studiepunten) bestaat uit 2 jaar:
- Het 1ste masterjaar van het modeltraject (1MA): verplichte vakken + keuzevakken (6 SP). Totaal 60 SP.
- Het 2de masterjaar van het modeltraject (2MA): 4 verplichte vakken (stage, masterproef en 2 vakken). Totaal 60 SP.

De student dient geslaagd te zijn voor de 2 masterjaren van het modeltraject om het masterdiploma te behalen. De student dient hierbij de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten) te respecteren.

Deze Master Arbeids- & Organisatiepsychologie wordt NIET aangeboden in avondonderwijs.


1ste masterjaar (1MA)

DEZE MASTER kan NIET in avondonderwijs gevolgd worden.
Indien "Psychologische gespreksvoering..." reeds werd afgelegd in de Bachelor in de Psychologie, dient de student een ander studiedeel te kiezen, ter vervanging , met min. hetzelfde aantal studiepunten.

Verplichte studiedelen

Verplichte studiedelen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sociale wetgeving
3ECTS credits - Master Thesis Psychology I Work- & Organizational Psychology
6ECTS credits - Deontologie
6ECTS credits - Psychosociaal welzijn in organisaties
6ECTS credits - Evidence-based Human Resources Management
6ECTS credits - Teams and Leadership
3ECTS credits - Teams en leiderschap in de praktijk
6ECTS credits - Organizational Design
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Surveyonderzoek

Keuzevakken

Minimaal 6 SP keuzeopleidingsonderdelen uit de lijst.

Indien je Psychologische gespreksvoering al deed in je bachelor (= indien je het profiel levensloop deed en/of opvoedings-) moet je dit vak vervangen in de master of +3SP extra doen aan keuzevakken.

ALS JE EEN KEUZEVAK DEED IN JE BACHELOR VAN 180 SP KAN JE DAT NIET NOG EENS LATEN TELLEN IN JE MASTER VAN 120 SP. bv. Economie als keuzevak in BA -> vrijstelling voor economie (verplicht vak) in MA = te vervangen dan en meer SP aan keuzevakken in de master te doen!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Consumentengedrag
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
3ECTS credits - Human resources management in de gezondheidszorg
6ECTS credits - Sociologie II
6ECTS credits - Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek
6ECTS credits - Management
3ECTS credits - Praktische psychofarmacologie
6ECTS credits - Sociology of Work and Employment
6ECTS credits - Manpower Planning
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
6ECTS credits - Arbeidssociologie
6ECTS credits - Strategische marketing
6ECTS credits - Corporate Communication
6ECTS credits - Criminologische psychologie
6ECTS credits - Communicatietechnologie en innovatie
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Reason and Engage

Terug naar boven


2de masterjaar (2MA)

Studenten kunnen het 2de masterjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

30ECTS credits - Stage arbeids- en organisatiepsychologie
21ECTS credits - Masterproef Psychologie II: Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Gevalstudies Evidence-based Human Resources Management
3ECTS credits - Strategisch Human resources Management

Terug naar boven