Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor of Science in de Agogische Wetenschappen - Sociale Agogiek

Deze opleiding kan NIET in avondonderwijs gevolgd worden.


1ste bachelorjaar (1BA)

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Agogische Wetenschappen aanvatten, dienen te starten met het 1ste bachelorjaar van het modeltraject: 10 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Agogische wetenschappen
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Beleid en praktijk van de agogische sectoren
6ECTS credits - Retorische analyse van culturele narratieven
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken van de agogische wetenschappen
6ECTS credits - Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statistiek
6ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - Algemene psychologie
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte

Terug naar boven


2de bachelorjaar (2BA)

2de bachelorjaar (2BA)

Verplichte studiedelen

Behoort tot het 2de jaar van het modeltraject

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Wijsgerige agologie
6ECTS credits - Kennis en maatschappij
6ECTS credits - Culturele en artistieke actualiteit
6ECTS credits - Social design, co-creatie en innovatie
6ECTS credits - Data-analyse voor agogen
6ECTS credits - Sociale geografie
6ECTS credits - Visuele cultuur

6 SP

6 SP te kiezen uit de lijst Steunmodule.

In je 2de bachelorjaar ook nog 12 SP keuzevakken te kiezen.
In je 3de bachelorjaar ook 12 SP keuzevakken te kiezen.
De keuzevakken van 2BA en 3BA mogen ook samen genomen worden: in totaal moeten er over de 2 jaar gespreid alle 24 SP volbracht worden.
Talen worden niet toegelaten, uitgezonderd "Academic English I, 2 en 5 (niveau wordt bepaald na test).

Het profiel Onderwijsagogiek wordt niet meer aangeboden vanaf 2022/2023.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot het recht
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding

Algemene keuzevakkenlijst EN 3 noodzakeijke vakken indien je de Educatieve maste

Algemene keuzevakkenlijst EN 3 noodzakeijke vakken indien je de Educatieve master wil doen (Urban..., Leren..., Onderwijssociol...)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Photography and New Media
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)
6ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Politieke communicatie
6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Mind, Brain & Body
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
6ECTS credits - Sociologie II
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - Mediasociologie

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel sociale agogiek

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel sociale agogiek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Criminologische psychologie
6ECTS credits - Politieke psychologie
6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
12ECTS credits - Extern studiedeel (12 studiepunten)
3ECTS credits - Cross-culturele en grootstedelijke psychologie
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
5ECTS credits - Sportpsychologie
3ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Social psychology II: Relations
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
9ECTS credits - Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling
3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten)
4ECTS credits - Extern studiedeel (4 studiepunten)
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel culturele agogiek

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel culturele agogiek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Digitaal mediagebruik
6ECTS credits - Filmgeschiedenis
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Grote culturele tendensen van de moderne tijd
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie

Terug naar boven


3de bachelorjaar (3BA) – Sociale agogiek

3de bachelorjaar (3BA) – Sociale agogiek

Verplichte studiedelen

Behoort tot het 3de jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Agogisch onderzoekspracticum

Verplichte studiedelen Mobility Window

Behoort tot het 3de jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Gevalstudies agogische wetenschappen
18ECTS credits - Stage agogische wetenschappen

Profiel sociale agogiek

Het profiel ONDERWIJS BESTAAT VANAF 2022/2023 NIET MEER.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Diversiteit en inclusie in educatieve settings
6ECTS credits - Gemeenschapsontwikkeling en participatie

Terug naar boven