Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor of Science in de Agogische Wetenschappen - Culturele Agogiek

Deze opleiding kan NIET in avondonderwijs gevolgd worden.


1ste bachelorjaar (1BA)

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Agogische Wetenschappen aanvatten, dienen te starten met het 1ste bachelorjaar van het modeltraject: 10 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemene psychologie
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Agogische wetenschappen
6ECTS credits - Retorische analyse van culturele narratieven
6ECTS credits - Beleid en praktijk van de agogische sectoren
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken van de agogische wetenschappen
6ECTS credits - Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statistiek

Terug naar boven


2de bachelorjaar (2BA)

2de bachelorjaar (2BA)

Verplichte studiedelen

Behoort tot het 2de jaar van het modeltraject

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Wijsgerige agologie
6ECTS credits - Kennis en maatschappij
6ECTS credits - Culturele en artistieke actualiteit
6ECTS credits - Social design, co-creatie en innovatie
6ECTS credits - Data-analyse voor agogen
6ECTS credits - Sociale geografie
6ECTS credits - Visuele cultuur

6 SP

6 SP te kiezen uit de lijst Steunmodule.

In je 2de bachelorjaar ook nog 12 SP keuzevakken te kiezen.
In je 3de bachelorjaar ook 12 SP keuzevakken te kiezen.
De keuzevakken van 2BA en 3BA mogen ook samen genomen worden: in totaal moeten er over de 2 jaar gespreid alle 24 SP volbracht worden.
Talen worden niet toegelaten, uitgezonderd "Academic English I, 2 en 5 (niveau wordt bepaald na test).

Het profiel Onderwijsagogiek wordt niet meer aangeboden vanaf 2022/2023.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot het recht
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding

Algemene keuzevakkenlijst EN 3 noodzakeijke vakken indien je de Educatieve maste

Algemene keuzevakkenlijst EN 3 noodzakeijke vakken indien je de Educatieve master wil doen (Urban..., Leren..., Onderwijssociol...)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Strafprocesrecht en mensenrechten
3ECTS credits - Photography and New Media
6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken
6ECTS credits - Politieke geschiedenis van België
6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
6ECTS credits - Materieel Strafrecht
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Politieke communicatie
6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Urban Geography
6ECTS credits - Bestuur en beleid
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Mind, Brain & Body
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
6ECTS credits - Marketing
3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
6ECTS credits - Sociologie II
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - Media-economie
6ECTS credits - Mediasociologie

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel sociale agogiek

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel sociale agogiek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Politieke en economische geografie
6ECTS credits - Gezondheidssociologie
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie
6ECTS credits - Criminologische psychologie
6ECTS credits - Politieke psychologie
6ECTS credits - Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
12ECTS credits - Extern studiedeel (12 studiepunten)
3ECTS credits - Cross-culturele en grootstedelijke psychologie
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Inleiding tot de sociale bewegingsagogiek
3ECTS credits - Welzijn, bewegen en gezondheid en EHBO
5ECTS credits - Sportpsychologie
3ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Social psychology II: Relations
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
9ECTS credits - Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling
3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten)
4ECTS credits - Extern studiedeel (4 studiepunten)
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel culturele agogiek

Aanbevolen keuzevakken voor het profiel culturele agogiek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Digitaal mediagebruik
6ECTS credits - Filmgeschiedenis
6ECTS credits - Politieke communicatie
6ECTS credits - Humanistiek en zingeving
3ECTS credits - Academic English 5
6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Museologie
3ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
3ECTS credits - Art in a globalised world
6ECTS credits - Grote culturele tendensen van de moderne tijd
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie
6ECTS credits - Griekenland & Rome
6ECTS credits - Moderne kunst
6ECTS credits - Mediabeleid

Terug naar boven


3de bachelorjaar (3BA) – Culturele agogiek

3de bachelorjaar (3BA) – Culturele agogiek

Verplichte studiedelen

Behoort tot het 3de jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Agogisch onderzoekspracticum

Verpl Mobility Window

Verpl Mobility Window

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Gevalstudies agogische wetenschappen
18ECTS credits - Stage agogische wetenschappen

Profiel culturele agogiek

Let op ! Nieuw profielvak:
Jeugdcultuur en -identiteit sem. 2 (in de plaats van het afgeschafte 3de jaarsvak Jeugd jeugdbeleid en jeugdwerk: theoretisch referentiekader)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Theorie en praktijk van de kunst- en beeldeducatie
6ECTS credits - Jeugdcultuur en identiteit
6ECTS credits - Cultuursociologie

Terug naar boven