Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme rechten

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Laws in de rechten.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Laws in de rechten.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Master in de Rechten - Fiscaal Recht (120 SP) bestaat uit 7 modules:
1) Module verplichte vakken en vaardigheden
2) Module keuzevak ULB
3) Module verbredende kennis
4) Module reflectievakken
5) Module eigen afstudeerrichting
6) Module andere afstudeerrichting
7) Module masterproef

Opgelet: Het programma master in de rechten wordt in 2019-2020 hervormd.
Meer info: https://student.vub.be/programmawijzigingen-opleiding-rechten#home


verplichte vakken en vaardigheden

Alle studenten dienen verplicht de vakken sociale zekerheidsrecht, internationaal privaatrecht en masterproef I af te werken.

Studenten die in de basisopleiding reeds zijn geslaagd op het vak vennootschapsrecht, nemen als vierde verplichte vak arbeidsrecht op in het programma.

Studenten die in de basisopleiding reeds zijn geslaagd op het vak arbeidsrecht, nemen als vierde verplichte vak vennootschapsrecht op in het programma.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Internationaal privaatrecht
6ECTS credits - Socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Masterproef I: onderzoeksplan
6ECTS credits - Arbeidsrecht
6ECTS credits - Vennootschapsrecht

Terug naar boven


Master Rechten Keuzevakken ULB

Dit studiedeel behoort tot het modeltraject van de eerste Master in de Rechten. De student dient verplicht één keuzevak aan de ULB te volgen.


BELANGRIJK! Indien je een keuzevak aan de ULB gaat volgen, dien je je verplicht in te schrijven voor het vak ‘Toerisme’ met studiegidsnummer 1018978ANR. Daarna kan je 2 ULB keuzevakken (je geeft jouw eerste en tweede keuze aan) selecteren via het aanmeldingsformulier. U kan dit formulier vinden op de student.vub pagina, via https://student.vub.be/faculteit-recht-en-criminologie#reglementen-en-formulieren ‘ULB opleidingen, keuzevakken en opleidingsonderdeelfiches’.
Opgelet: voor de ULB-studiedelen geldt een limiet op het aantal studenten die zich per vak kunnen inschrijven. Indien het maximum aantal toegelaten studenten is bereikt, is registratie op dit vak niet meer mogelijk en dient men een ander keuzevak op te nemen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)

Terug naar boven


Master Rechten verbredende kennis

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste Master in de Rechten. De student dient minimum 12 Studiepunten uit deze lijst te kiezen.

Opgelet: Studenten die nog geen Europees recht I en introduction to Common Law and Legal English hebben opgenomen in het traject, nemen eerst verplicht de vakken Europees recht I, Introduction to Common Law en het extern studiedeel op in het studietraject. Als extern studiedeel kan een extra vak gekozen worden uit de lijst 'reflectievakken', de lijst 'verbredende vakken' of de lijst 'keuzevakken andere afstudeerrichting'. Indien je dit wenst, geef dan via het voor jou bestemde formulier aan welk opleidingsonderdeel je als extern vak wil opnemen:
Voor studenten die in 2018-2019 geslaagd zijn op alle opgenomen opleidingsonderdelen, of in 2019-2020 voor het eerst zijn ingeschreven in de master rechten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHxbaagtRUWi2kLQN4TlhUOTWiZyHFVEiwHTs_hd60lUOTJDVjRIUFNTQ09UQUhLSTJENUJSRUZCWC4u

Voor studenten die in 2018-2019 niet geslaagd zijn op alle opgenomen opleidingsonderdelen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHxbaagtRUWi2kLQN4TlhUOTWiZyHFVEiwHTs_hd60lUNkdCWDI0M0U2UEtMSVBMUzJOV0oxWE9LWi4u

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Introduction to Common Law and Legal English
6ECTS credits - Europees recht I
6ECTS credits - Ondernemingsfiscaliteit
6ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
6ECTS credits - Financieel-economisch recht
6ECTS credits - Verzekeringsrecht
6ECTS credits - Vreemdelingenrecht
3ECTS credits - Extern studiedeel (3 studiepunten) Variant 3

Terug naar boven


Reflectievakken

De student dient voor 12 studiepunten (minimum twee reflectievakken) aan de VUB te volgen. De student neemt een reflectievak (6 SP) op in het modeltraject eerste master in de rechten en een reflectievak (6 SP) in het modeltraject tweede master in de rechten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Rechtssociologie
6ECTS credits - Legal Theory
6ECTS credits - Rechtsgeschiedenis
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
6ECTS credits - Wetgevingsleer en -techniek
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Rechtsfilosofie

Terug naar boven


Juridische studiedelen Gespecialiseerd – Fiscaal Recht

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject eerste en tweede Master in de Rechten en zijn verplicht af te werken. De student neemt in het modeltraject eerste master het vak Fiscale Bevoegdheid op. De andere vier vakken worden opgenomen in het modeltraject tweede master in de rechten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Grondige studie van de directe belastingen
6ECTS credits - Fiscale bevoegdheid
6ECTS credits - International and European Tax Law
6ECTS credits - Grondige studie van de indirecte belastingen
6ECTS credits - Fiscaal handhavingsrecht en procedure

Terug naar boven


Keuzevakken II: Opleidingsspecifiek en verbredend

De student dient voor 18 studiepunten te kiezen uit andere afstudeerrichtingen. De student kiest in het modeltraject eerste master één keuzevak uit een andere afstudeerrichting en in het modeltraject tweede master twee keuzevakken uit een andere afstudeerrichting.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Selected Topics of Obligations and Contract Law
6ECTS credits - European Public law
6ECTS credits - Juridische aspecten van de Europese eenmaking, capita selecta
6ECTS credits - Europees mededingingsrecht
6ECTS credits - Europees recht II
6ECTS credits - International Law II
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het volkenrecht en de internationale instellingen
6ECTS credits - Sociaal statuut van de zelfstandigen
6ECTS credits - Sociaal handhavings- en procesrecht
6ECTS credits - European Labour and Employment Law
6ECTS credits - Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Methoden van het Criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling
6ECTS credits - Economisch en financieel strafrecht
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het strafprocesrecht
6ECTS credits - Comparative Criminal Law and Criminal Procedure
6ECTS credits - Bijzondere strafwetten en strafprocedures
6ECTS credits - Bijzonder strafrecht
6ECTS credits - Selected topics of Company Law
6ECTS credits - International and Comparative Economic Law
6ECTS credits - Ethiek sociaaleconomische ordening
6ECTS credits - Intellectuele rechten
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Vereffening en verdeling
6ECTS credits - Gezondheidsrecht
6ECTS credits - Vraagstukken van nationaal en internationaal procesrecht
6ECTS credits - Recht en geld
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het collectief arbeidsrecht in vergelijkend perspectief
6ECTS credits - Juridische Aspecten van de Informatiemaatschappij
6ECTS credits - Omgevingsrecht
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Politiestudies
6ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie
6ECTS credits - Rechtspositie van het overheidspersoneel
6ECTS credits - Economisch publiekrecht

Terug naar boven


Masterproef

Dit studiedeel behoort tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kan pas opgenomen worden indien de student zich in de afstudeerfase bevindt, maw pas als laatste studiedeel in het jaarprogramma kan worden opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

18ECTS credits - Masterproef II: Scriptie

Terug naar boven