Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit 3 modules:

- Eerste bachelor (60 studiepunten)
- Tweede bachelor (60 studiepunten)
- Derde bachelor (60 studiepunten)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen.

De bachelor wordt ook in avondonderwijs (voor werkstudenten) aangeboden.


Eerste bachelor

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit 5 leerlijnen:
- de leerlijn Verbredende kennis
- de leerlijn Theoretische criminologie
- de leerlijn Methoden van het criminologisch onderzoek
- de leerlijn Recht en mensenrechten
- de leerlijn Taal

Alle vakken zijn verplicht.

Verbredende kennis 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Verbredende kennis' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Psychologie
6ECTS credits - Sociologie en Rechtssociologie
6ECTS credits - Politieke geschiedenis van België
3ECTS credits - Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken

Theoretische criminologie 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Theoretische criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling
6ECTS credits - Historische criminologie

Methoden van het criminologisch onderzoek 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Methoden van het criminologisch onderzoek' moeten alle studiedelen verplicht worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Bronnen in de criminologie
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen

Recht en mensenrechten 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Recht en mensenrechten' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot het recht

Taal 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Taal' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - English for Criminology

Terug naar boven


Tweede bachelor

Het modeltraject van de tweede bachelor bestaat uit 5 leerlijnen:
- de leerlijn Algemene criminologie
- de leerlijn Theoretische criminologie
- de leerlijn Methoden van het criminologisch onderzoek
- de leerlijn Recht en mensenrechten
- de leerlijn Taal

Alle vakken zijn verplicht.

Algemene criminologie 2de bachelor

Binnen de leerlijn 'Algemene criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Recht en Criminologie
3ECTS credits - Welzijn en Criminologie
6ECTS credits - Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie
6ECTS credits - Criminologische psychologie

Theoretische criminologie 2de bachelor

Binnen de leerlijn 'Theoretische criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie

Methoden van het criminologisch onderzoek 2de bachelor

Binnen de leerlijn 'Methoden van het criminologisch onderzoek' moeten alle studiedelen verplicht worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
9ECTS credits - Kwantitatief criminologisch onderzoek

Recht en mensenrechten 2de bachelor

Binnen de leerliijn 'Recht en mensenrechten' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Materieel Strafrecht
6ECTS credits - Strafprocesrecht en mensenrechten

Taal 2de bachelor

Binnen de leerlijn 'Taal' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Français pour criminologues

Terug naar boven


Derde bachelor

Het modeltraject van de derde bachelor bestaat uit vier leerlijnen:
- de leerlijn Algemene criminologie (24 ECTS credits)
- de leerlijn Theoretische criminologie (6 SP ECTS credits)
- de leerlijn Methoden van het criminologisch onderzoek (15 ECTS credits)
- de leerlijn Praktijkervaring criminologische wetenschappen of Onderwijs (15 ECTS credits)

De vakken uit de eerste 3 leerlijnen zijn verplicht af te werken. Binnen de laatste leerlijn krijgen de studenten de keuze tussen de 'module praktijk criminologische wetenschappen' OF de 'module onderwijs'. De 'module onderwijs' is ingericht voor studenten die willen doorstromen naar de Educatieve Master.

Algemene criminologie 3de bachelor

Binnen de leerlijn 'Algemene criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
3ECTS credits - Private veiligheid
6ECTS credits - Politiestudies

Theoretische criminologie 3de bachelor

Binnen de leerlijn 'Theoretische criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Criminaliteit en Samenleving

Methoden van het criminologisch onderzoek 3de bachelor

Binnen de leerlijn 'Methoden van het criminologisch onderzoek' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Kwalitatief criminologisch onderzoek
6ECTS credits - Wetenschappelijke integriteit en ethiek in de praktijk van criminologische onderzoek

Terug naar boven


Derde bachelor - Module praktijk OF onderwijs

Het betreft 2 keuzemodules. De student kiest er 1 (15 ECTS credits). Een combinatie van modules is niet mogelijk.

Om deze module af te werken, moet de student 15 ECTS credits behalen.

Module praktijk criminologische wetenschappen

Het betreft 2 vakken. Indien de student voor deze module kiest, zijn beide vakken verplicht af te werken. (!) De stagepraktijk kan enkel worden opgenomen in de afstudeerfase van de bacheloropleiding.

12ECTS credits - Stagepraktijk
3ECTS credits - Forensische psychiatrie

Module onderwijs

Het betreft 3 vakken. Indien de student voor deze module kiest, zijn alle vakken verplicht af te werken.

6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Terug naar boven