Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Master's programme rechten
Licentie 3e lic. rechten

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Laws in sociaal recht.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master na Master in het Sociaal Recht (60 SP) bestaat uit 2 modules:
1) Module I: Vakspecifieke studiedelen (35 SP)
2) Module II : Keuzestudiedelen (25 SP)

De student kan enkel in de afstudeerfase inschrijven voor de masterproef (de student kan dit studiedeel pas als laatste studiedeel opnemen in het jaarprogramma).

De student dient minimum 25 Studiepunten af te leggen aan keuze studiedelen (waaronder verplicht 3 studiedelen uit de module 'keuze verdiepend').


Module I: Vakspecifieke studiedelen

Alle studiedelen zijn verplicht af te werken. De student kan voor “Masterproef SORE” enkel inschrijven in een afstudeerfase, m.a.w. de student kan op dit studiedeel pas als laatste inschrijven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 35 ECTS credits worden geselecteerd.

8ECTS credits - SD Worx Leergang juridische vraagstukken inzake personeelsbeleid en reorganisatie van ondernemingen
6ECTS credits - Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
15ECTS credits - Masterproef SORE met of zonder stage
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het collectief en individueel arbeidsrecht

Terug naar boven


Module II: Keuzestudiedelen

De student werkt minimum 25 studiepunten aan keuzestudiedelen af (waaronder verplicht minimum drie studiedelen uit de lijst 'keuze verdiepend')

Om deze module af te werken, moet de student 25 ECTS credits behalen.

Keuze verdiepend

De student neemt minimum 3 studiedelen op uit onderstaande lijst.

5ECTS credits - Droit de la réparation des risques professionnels
6ECTS credits - Rechtspositie van het overheidspersoneel
5ECTS credits - Welzijn op het werk en arbeidswetgeving
6ECTS credits - Sociaal statuut van de zelfstandigen
5ECTS credits - Grensoverschrijdende tewerkstelling
5ECTS credits - Droit approfondi de la sécurité sociale 
6ECTS credits - European Labour and Employment Law
6ECTS credits - Sociaal handhavings- en procesrecht

Keuze verbredend

Indien de student nog geen 25 studiepunten heeft opgenomen uit de lijst 'Keuze verdiepend', vult de student zijn/haar programma aan met studiedelen uit onderstaande lijst.

6ECTS credits - Human Resource Management
6ECTS credits - Arbeidssociologie
5ECTS credits - Droit social international
6ECTS credits - Migratierecht
5ECTS credits - Droit Social Comparé
6ECTS credits - Rechtsbescherming tegenover de overheid
6ECTS credits - Legal, Ethical and Social Issues of Artificial Intelligence
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie

Terug naar boven